Peter Amundsen (t.v.) og Maria Skaret er to av arkitektene som har jobbet med Skjelnan boligfelt. De gleder seg til å se prosjektet vel i havn. (Foto: Ole Åsheim/NordlysLAB)

Arkitektene bak Skjelnan-prosjektet deler sine visjoner

Planene om å forvandle området rundt Skjelnan til et levende boligfelt har eksistert lenge. Lokasjon, terreng og omgivelser er skreddersydd for en forlengelse av Kroken bydel. Arkitektkontoret Amundsen har fått oppdraget å tegne boligfeltet.

I kontorlokalene til Amundsen i Storgatbakken arbeider en ung organisasjon med en lang historie. Arkitektkontoret har vært med på å utforme Tromsø siden etableringen i 1931. Nå fortsetter de den stolte tradisjonen med det nye boligfeltet på Skjelnan.

– Det er et kjempeartig oppdrag, hele prosessen har vært veldig spennende. Skjelnan boligfelt kommer til å bety veldig mye for veldig mange, stråler arkitekt Peter Amundsen.

Han er leder for arkitektkontoret og fjerde generasjon Amundsen i yrket. Skjelnan er et av de større boligprosjektene kontoret har fått bryne seg på. Fokus på detaljer har vært viktig for å finne de beste løsningene for et felt som skal inneholde nærmere 700 boenheter.

– Vi ville lage et prosjekt som skiller seg ut på en positiv måte, men som er tydelig og enkelt å forstå. Det er viktig at nye boligfelt utvikles på en god og

Arkitekter som skal bygge Skjelnan Feltet

Peter Amundsen (t.v.) og Maria Skaret er to av arkitektene som har jobbet med Skjelnan boligfelt. De gleder seg til å se prosjektet vel i havn. (Foto: Ole Åsheim/NordlysLAB)

«Tromsøs mest attraktive boligfelt»

Ambisjonen til utbyggerne er å skape Tromsøs mest attraktive boligfelt. Arkitektene som har jobbet med Skjelnan er enig i målsettingen.

– Det er et bra mål og en fin holdning å ha til et prosjekt. Vi opplever at det ikke bare er noe de sier, men at de jobber grundig og omsorgsfullt for å få et best mulig resultat for menneskene som skal leve her, sier Amundsen.

I skarp konkurranse med andre arkitektkontor var visjonen til Amundsen den foretrukne. Uttrykket har et interessant særpreg. Boligene skal være elegante og praktiske.

– Vi vil skape en sammenheng i bebyggelsen, et sterkt men enkelt uttrykk. Vi ønsker å ha et formspråk på boligene som henger i hop, selv om det er ulike hus som skal bygges, forklarer Amundsen

Skjelnan

Med denne illustrasjonen vant arkitektkontoret Amundsen oppdraget om å tegne boligfeltet Skjelnan. Uttrykket er nært det vi vil se når boligfeltet står ferdig i løpet av 2020. (Illustrasjon: Arkitektkontoret Amundsen)

52 eneboliger

Prosjektet har planlagt byggestart i løpet av høsten 2019. Først ut er 52 eneboliger på 140 til 180 kvadratmeter. Hver bolig har sin egen tomt og bebyggelsen er konsentrert med store åpne områder rundt seg.

– Vi har gjennomgående lagt vekt på bokvalitet og bomiljø. De romlige løsningene inne i huset kommer til å oppleves som veldig fine og positive. Vi har en skrå takform som som gir ekstra romfølelse og et særdeles flott stue- og kjøkkenmiljø, sier Amundsen.

Han trekker fram den unike utsikten man har fra Skjelnan. Den har de vært opptatt av å beholde. Boligene skal få maksimalt utbytte av områdets beliggenhet.

– Området er vestvendt så det vil være helt fantastiske solforhold både på dag- og ettermiddagstid. Uteplassene er vendt mot sørvest og de skal ligge i le, slik at de kan brukes mest mulig i løpet av dagen – og at man ikke sitter på utstilling i nordavind selv om det er sol. Hver bolig har sin egen private sfære, forklarer arkitektlederen.

Skjelnan feltet

Det første byggetrinnet består av eneboliger nederst i boligfeltet. De 52 boligene vil variere mellom 140 og 180 kvm, avhengig av antall etasjer på husene. (Illustrasjon: Arkitektkontoret Amundsen).

Bomiljøet på Skjelnan

Etter lanseringen i slutten av januar har det vært enorm interesse for boligprosjektet. I skrivende stund har over 350 personer meldt seg som interessenter. Men suksessen til Skjelnan boligfelt kommer først når folk flytter inn, tar i bruk friluftsområdene og trives i hjemmene sine, understreker Amundsen.

– Det som gjøres fra nå av og ut avgjør hvor godt vi lykkes, så det er viktig å ha fullt fokus videre. Skjelnan har mange kvaliteter som beboerne kommer til å sette pris på, mener han.

– Området grenser mot skolen, så det er perfekt for barnefamilier. Man kommer nært natur og lysløype, samtidig som man kommer seg bort fra riksvegen. Det er viktig for oss at boligene tilrettelegger for at folk kan benytte seg av de flotte mulighetene som området tilbyr.

Amundsen skisserer et boligfelt som kommer til å ha mange lokale kvaliteter, med praktiske hus i gode gatemiljøer, som fungerer i det daglige og gir beboerne en god hverdag.

– Arkitektur handler om å forstå brukerne og behovene til de som skal bo i husene vi tegner. Vårt mål er å skape gatemiljøer man har lyst til å være i, og hus man har lyst til å komme hjem til.

Utbyggerne på Skjelnan

består av
Nord-Tre Eiendom AS,
Totaleiendom AS og
Troms-Hus AS.