Tidslinje

  • Prosjektet starter

    Nettside lanseres 21.01.2019

  • Avklaringsfase

  • Byggesaksbehandling

  • Arkitektene jobber

  • Utbygging starter

    Utbygging av Skjelnan boligfelt starter September 2019

Skjelnan feltet i Tromsø

BYGGESTART VIL VÆRE I SISTE HALVDEL AV 2019

Planer

Planene om å forvandle området Skjelnan til en levende boligpark har eksistert lenge. Lokasjon, terreng og omgivelser er skreddersydd for denne forlengelsen av Kroken bydel. 

Etter alt å dømme vil byggestart være i siste halvdel av 2019. Følg med på denne siden med tidslinje for å se progresjonen og meld deg som interessent for å få siste nytt om prosjektet på e-post. 

Landskapsplan

OM PROSJEKTET

Om du er interessert i å følge med på hva som skjer, meld deg på i nyhetsbrevet vårt.